Καλέστε  2310 501800

8πμ - 4μμ, Δευτέρα - Παρασκευή

Email  sales@konet.gr

Fax: 2310 537638

Συχνές ερωτήσεις για Ελληνικά domain names.

1. Πώς μπορώ να καταχωρήσω ένα domain name;
2. Είναι δυνατή η καταχώρηση domain name με ελληνικούς χαρακτήρες και πώς;
3. Ποιοι είναι οι βασικοί κανόνες σύνθεσης των domain names με ελληνικούς χαρακτήρες;
4. Ποιες μορφές του ονόματος περιλαμβάνει η εκχώρηση ενός ονόματος χώρου με ελληνικούς χαρακτήρες
5. Μου έχει εκχωρηθεί το όνομα χώρου ματίνα.gr (και μαζί με αυτό η άτονη μορφή ματινα.gr). Ποια άλλη μορφή του ιδίου ονόματος χώρου δεσμεύεται για εμένα;
6. Ποιοι χαρακτήρες του ελληνικού και του λατινικού αλφαβήτου θεωρούνται ομόγραφοι;
7. Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω τα δεσμευμένα για εμένα ονόματα χώρου;
8. Πόσα ονόματα χώρου μπορώ να ζητήσω να μου εκχωρηθούν;
9. Πόσους χαρακτήρες μπορεί να έχει ένα Όνομα Χώρου;
10. Ποιος μπορεί να ζητήσει την εκχώρηση ενός κοινόχρηστου Ονόματος Χώρου δευτέρου επιπέδου με κατάληξη .gr;
11. Υπάρχουν κάποια ονόματα χώρου τα οποία δεσμεύονται για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης;
12. Υπέβαλα αίτηση εκχώρησης ονόματος χώρου και χαρακτηρίστηκε ανυπόστατη. Γιατί;
13. Θέλω να κατοχυρώσω ένα όνομα ως domain name, αλλά αποτελεί γεωγραφικό όρο. Μπορώ να ζητήσω την εκχώρηση του ιδίου ονόματος ως domain name τρίτου επιπέδου του οποίου το δεύτερο επίπεδο είναι Κοινόχρηστο (π.χ. com.gr, edu.gr, net.gr κ.λ.π.);
14. Πόσο διαρκεί η εκχώρηση ενός Ονόματος Χώρου;
15. Πότε και πως μπορώ να ανανεώσω ένα Όνομα Χώρου;
16. Πώς μπορώ να μεταβιβάσω ένα Όνομα Χώρου;
17. Πώς μπορώ να ζητήσω την μεταβολή των στοιχείων ή της επωνυμίας του φορέα ενός Ονόματος Χώρου;
18. Πώς μπορώ να αλλάξω Καταχωρητή;
19. Η δήλωση αλλαγής Καταχωρητή χρεώνεται και από ποιόν;
20. Τι είναι η προσωρινή ενεργοποίηση ενός ονόματος χώρου με κατάληξη .gr;
21. Είναι δυνατή η προσωρινή απενεργοποίηση ενός ονόματος χώρου με κατάληξη .gr;
22. Ποιες πράξεις επί ονομάτων χώρου είναι χρεώσιμες και πόσο κοστίζουν;
23. Είμαι φορέας ενός ονόματος χώρου. Μπορεί να μου χορηγηθεί βεβαίωση εκχώρησης του εν λόγω ονόματος χώρου και πώς;
24. Πώς μπορώ να μάθω ποιος είναι ο φορέας ενός ονόματος χώρου με κατάληξη .gr;
25. Πώς μπορώ να μάθω εάν ένα όνομα χώρου έχει ενεργοποιηθεί;

26. Ποιο αποδεικτικό στοιχείο έχω ότι υπέβαλα δήλωση κατοχύρωσης για το συγκεκριμένο όνομα χώρου;
27. Άλλαξαν τα στοιχεία εκχώρησης του ονόματος χώρου που έχω στην κατοχή μου. Πρέπει να το δηλώσω;

 
1. Πώς μπορώ να καταχωρήσω ένα domain name;
Μέσα από την ιστοσελίδα μας μπορείτε να επιλέξετε το Domain που επιθυμείτε ξεκινώντας από εδώ. Η καταχώρηση του ονόματος γίνεται Online (σε πραγματικό χρόνο) για πελάτες που έχουν ήδη λογαριαμό σε εμάς . Για νέους πελάτες απαιτείται μια προέγκριση από την ΚΟΝΕΤ, η οποία γίνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα ( τις περισσότερες φορές μέσα σε λίγα λεπτά). Τα στοιχεία της Δήλωσης σας γνωστοποιούνται άμεσα στο Μητρώο ονομάτων χώρου με κατάληξη .gr και η δήλωση παίρνει αριθμό πρωτοκόλλου. Με την πρωτοκόλληση της δήλωσης εκχώρησης από το Μητρώο τεκμαίρεται η χρονική προτεραιότητά της.

2. Είναι δυνατή η καταχώρηση domain name με ελληνικούς χαρακτήρες και πώς;
Ναι, είναι δυνατή η καταχώρηση ονομάτων χώρου (domain names) το μεταβλητό πεδίο των οποίων αποτελείται από ελληνικούς χαρακτήρες.

3. Ποιοι είναι οι βασικοί κανόνες σύνθεσης των domain names με ελληνικούς χαρακτήρες;
α. Δεν υποστηρίζονται ονόματα χώρου με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες στο ίδιο επίπεδο π.χ. myφως.gr
β. Δεν υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ των χαρακτήρων σ και ς, π.χ. φαροσ.gr και φαρος.gr
γ. Δεν υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ μικρών ή κεφαλαίων άτονων ελληνικών χαρακτήρων και μικρών ή κεφαλαίων τονισμένων ελληνικών χαρακτήρων π.χ. ματινα.gr, MATINA.GR, ματίνα.gr, ΜΑΤΊΝΑ.GR

4. Ποιες μορφές του ονόματος περιλαμβάνει η εκχώρηση ενός ονόματος χώρου με ελληνικούς χαρακτήρες
Τα ονόματα χώρου με κατάληξη .gr με ελληνικούς χαρακτήρες εκχωρούνται στην πεζή μορφή που ζητά ο χρήστης στην αίτησή του (δηλαδή με τους τόνους, διαλυτικά, πνεύματα, κλπ,) και στην πεζή άτονη μορφή του ιδίου ονόματος.

5. Μου έχει εκχωρηθεί το όνομα χώρου ματίνα.gr (και μαζί με αυτό η άτονη μορφή ματινα.gr). Ποια άλλη μορφή του ιδίου ονόματος χώρου δεσμεύεται για εμένα;
Δεσμεύονται αυτόματα για τον Φορέα ενός ονόματος χώρου με ελληνικούς χαρακτήρες και ενεργοποιούνται κατόπιν δηλώσεως του που υποβάλλεται στην ΕΕΤΤ μέσω των Καταχωρητών, χωρίς να απαιτείται απόφαση της ΕΕΤΤ:
Ονόματα χώρου που φέρουν σημεία στίξης σε διαφορετικά σημεία από αυτά της πεζής μορφής που δηλώνει ο Καταχωρούμενος στην δήλωση του, π.χ. μάτινα.gr και ματινά.gr

Ομόγραφα ονόματα χώρου, δηλαδή ονόματα χώρου που ταυτίζονται οπτικά με το εκχωρηθέν όνομα χώρου στην πεζή ή κεφαλαία, τονισμένη ή άτονη μορφή τους, π.χ. ΜΑΤΙΝΑ.gr (με ελληνικούς χαρακτήρες) και ΜΑΤΙΝΑ.gr (με λατινικούς χαρακτήρες).

6. Ποιοι χαρακτήρες του ελληνικού και του λατινικού αλφαβήτου θεωρούνται ομόγραφοι;

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΜΟΓΡΑΦΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ
Ελληνικοί χαρακτήρες
Λατινικοί Χαρακτήρες
α
Α
a
A
β
Β
b
B
ε
Ε
e
E
ζ
Ζ
z
Z
ι
Ι
i
I
κ
Κ
k
K
μ
Μ
m
M
ο
Ο
o
O
ρ
Ρ
p
P
τ
Τ
t
T
χ
Χ
x
X
η
Η
n
N
η
Η
h
H
ν
Ν
v
V
υ
Υ
u
U
υ
Υ
y
Y


 7. Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω τα δεσμευμένα για εμένα ονόματα χώρου;
Οι δεσμευμένες μορφές ενεργοποιούνται κατόπιν δηλώσεως του Καταχωρουμένου. Τα δεσμευμένα ονόματα αποτελούν εναλλακτικές γραφές του αρχικού ονόματος και κάνουν χρήση των ίδιων τεχνικών στοιχείων (nameservers). Η αντιστοίχηση γίνεται αυτόματα από τις εφαρμογές του Μητρώου.

8. Πόσα ονόματα χώρου μπορώ να ζητήσω να μου εκχωρηθούν;
Δεν υπάρχει περιορισμός

9. Πόσους χαρακτήρες μπορεί να έχει ένα Όνομα Χώρου;
Από 3 έως 63, μη συμπεριλαμβανομένης της κατάληξης .gr. Στην περίπτωση των ονομάτων χώρου με Ελληνικούς χαρακτήρες με κατάληξη .gr, o περιορισμός των 60 χαρακτήρων αφορά το μήκος της κωδικοποιημένης μορφής (PUNYCODE).
Δεν εκχωρούνται Ονόματα Χώρου που έχουν λιγότερους από 3 και περισσότερους από 63 χαρακτήρες.

10. Ποιος μπορεί να ζητήσει την εκχώρηση ενός κοινόχρηστου Ονόματος Χώρου δευτέρου επιπέδου με κατάληξη .gr;
.com.gr : Εταιρία ή εμπορικός οργανισμός
.net.gr : Πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου και πάροχος δικτύων
.edu.gr : Εκπαιδευτικός οργανισμός
.org.gr : Μη κερδοσκοπικός οργανισμός
.gov.gr : κυβερνητικός οργανισμός


11. Υπάρχουν κάποια ονόματα χώρου τα οποία δεσμεύονται για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης;
Οι γεωγραφικοί όροι που περιλαμβάνονται στο σχέδιο Καλλικράτης  εκχωρούνται μόνο στους αντίστοιχους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει καθόσον αφορά το Μεταβλητό πεδίο ονόματος χώρου τρίτου επιπέδου.
Οι γεωγραφικοί όροι που περιλαμβάνονται στο σχέδιο Καλλικράτης και εκχωρούνται στους αντιστοίχους ΟΤΑ δεσμεύονται στην ονομαστική πτώση στην πεζή άτονη μορφή τους και στην αντίστοιχη μορφή με λατινικούς χαρακτήρες, σύμφωνα με τους κανόνες αντιστοίχησης που ορίζονται στο Παράρτημα ΙΒ της υπ’ αριθ. 592/012 Απόφασης της ΕΕΤΤ «Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr» (ΦΕΚ 593/Β/14-4-2011).


12. Υπέβαλα δήλωση καταχώρησης ονόματος χώρου και χαρακτηρίστηκε ανυπόστατη. Γιατί;

 • Σε περίπτωση που η Δήλωση Καταχώρησης δεν είναι πλήρης ήτοι εάν δεν έχουν συμπληρωθεί τα υποχρεωτικά πεδία αυτής σύμφωνα με το Παράρτημα Ε του Κανονισμού.
 • Σε περίπτωση που το Μεταβλητό ή/και το Μη Μεταβλητό πεδίο του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr αντιβαίνει τις διατάξεις των παραγράφων 1,2,3,4 και 5  του άρθρου 3 του  Κανονισμού
 • Κατά το χρόνο υποβολής της Δήλωσης Καταχώρησης έχει ήδη εκχωρηθεί σε άλλο πρόσωπο Όνομα Xώρου με κατάληξη .gr όμοιο με αυτό που αποτελεί το αντικείμενο της Δήλωσης Καταχώρησης. Πολλαπλές δηλώσεις που αφορούν  το ίδιο Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr που δεν έχει ακόμη εκχωρηθεί ή  ομόγραφα αυτού τίθενται σε σειρά προτεραιότητας και εξετάζονται σε σχέση με την προηγούμενη στην σειρά. Σε περίπτωση εκχώρησης της πρώτης Δήλωσης Καταχώρησης οι υπόλοιπες απορρίπτονται άμεσα ως ανυπόστατες. Σε περίπτωση ανάκλησης κάποιων Δηλώσεων Καταχώρησης ή απόρριψης τους ως ανυπόστατες, την σειρά προτεραιότητας λαμβάνουν οι επόμενες. Αν ανακληθεί η πρώτη δήλωση στην σειρά, η επόμενη σε σειρά κρίνεται όπως ορίζεται στην παράγραφο 12 του άρθρου 10, χωρίς όμως να ενεργοποιηθεί προσωρινά
 • Κατά το χρόνο υποβολής της Δήλωσης Καταχώρησης έχει δεσμευθεί σύμφωνα με την έννοια  του  Κανονισμού σε άλλο πρόσωπο Όνομα Xώρου με κατάληξη .gr όμοιο με αυτό που αποτελεί το αντικείμενο της Δήλωσης Καταχώρησης
 • Το Μεταβλητό Πεδίο του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr 2ου επιπέδου που αποτελεί αντικείμενο της Δήλωσης Καταχώρησης αποτελεί Κοινόχρηστο Όνομα Χώρου σύμφωνα με το Παράρτημα Γ  του  Κανονισμού
 • Το Μεταβλητό Πεδίο του συγκεκριμένου Ονόματος Xώρου με κατάληξη .gr είναι όμοιο με το Μεταβλητό Πεδίο ήδη εκχωρηθέντος Ονόματος Xώρου με κατάληξη .gr, του οποίου το δεύτερο επίπεδο συντίθεται από τους αλφαριθμητικούς χαρακτήρες  gov
 • Αν το Μεταβλητό Πεδίο Ονόματος Χώρου δευτέρου επιπέδου  με κατάληξη .gr ταυτίζεται με γεωγραφικό όρο που περιλαμβάνεται στην λίστα γεωγραφικών όρων η οποία είναι δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ στην ελληνική και λατινική μορφή (σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΒ  του  Κανονισμού) και από τα στοιχεία της Δήλωσης Καταχώρησης δεν προκύπτει ότι ο Φορέας που την υποβάλλει αποτελεί τον αντίστοιχο δικαιούχο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει καθόσον αφορά το Μεταβλητό Πεδίο Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr τρίτου επιπέδου.
 • Αν το Μεταβλητό Πεδίο Ονόματος Χώρου δευτέρου επιπέδου με κατάληξη .gr αποτελεί κωδικό χώρας που περιέχεται στη λίστα  ISO 3166-1 του οργανισμού ISO, (ISO 3166-1 alpha-3)
 • Αν το Μεταβλητό Πεδίο Ονόματος Χώρου δευτέρου επιπέδου  ή Κοινόχρηστου Ονόματος Χώρου τρίτου επιπέδου με κατάληξη .gr συντίθεται από αλφαριθμητικά στοιχεία τα οποία συνθέτουν σημείο, η χρήση του οποίου έχει κριθεί ότι αντίκειται στη δημόσια τάξη και τα χρηστά ήθη εκτός αν άλλως κριθεί με Απόφαση της ΕΕΤΤ
 • Αν το Μεταβλητό Πεδίο Ονόματος Χώρου δευτέρου επιπέδου  ή Κοινόχρηστου Ονόματος Χώρου τρίτου επιπέδου με κατάληξη .gr ταυτίζεται με όρο που περιλαμβάνεται στην λίστα όρων, που είναι δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ, οι οποίοι συνιστούν σημείο και επίσημα του Ελληνικού κράτους και των λοιπών κρατών ή /και διεθνών Οργανισμών ή/και άλλων διεθνών οντοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 6 τρις της Συμβάσεως των Παρισίων για την Βιομηχανική Ιδιοκτησία, καθώς και σημείο μεγάλης συμβολικής σημασίας, ιδίως θρησκευτικά σύμβολα και λέξεις, εκτός αν άλλως κριθεί με Απόφαση της ΕΕΤΤ
 • Αν από τα στοιχεία της Δήλωσης Καταχώρησης που υποβάλλεται σύμφωνα με τον Κανονισμό δεν προκύπτει ότι ο Φορέας αποτελεί  κυβερνητικό οργανισμό στον οποίο δύναται να εκχωρηθεί Κοινόχρηστο Όνομα Χώρου 3ου επιπέδου με κατάληξη .gov.gr.

13. Θέλω να κατοχυρώσω ένα όνομα ως domain name, αλλά αποτελεί γεωγραφικό όρο. Μπορώ να ζητήσω την εκχώρηση του ιδίου ονόματος ως domain name τρίτου επιπέδου του οποίου το δεύτερο επίπεδο είναι Κοινόχρηστο (π.χ. com.gr, edu.gr, net.gr κ.λ.π.);
Ναι, ο περιορισμός του άρθρου 7 πρ. 1ζ του Κανονισμού δεν ισχύει καθόσον αφορά το Μεταβλητό Πεδίο Ονόματος Χώρου τρίτου επιπέδου, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις εκχώρησης του αντίστοιχου ονόματος χώρου τρίτου επιπέδου του οποίου το δεύτερο επίπεδο είναι Κοινόχρηστο.

14. Πόσο διαρκεί η εκχώρηση ενός Ονόματος Χώρου;
Η εκχώρηση ενός ονόματος χώρου διαρκεί 2 χρόνια από την υποβολή της δήλωσης καταχώρησης στο Μητρώο. Εάν πρόκειται για όνομα χώρου που είχε δεσμευθεί για συγκεκριμένο φορέα (π.χ. ομόγραφο ή με διαφορετικά σημεία στίξης) και ενεργοποιήθηκε κατόπιν δηλώσεως του, το χρονικό διάστημα των 2 ετών άρχεται από την υποβολή της δήλωσης καταχώρησης (ή την ημερομηνία τελευταίας ανανέωσης του διαστήματος εκχώρησης) του ονόματος χώρου βάσει του οποίου δεσμεύθηκε και όχι από την ημερομηνία ενεργοποίησής του. Σημειώνεται ότι μετά την εκχώρηση του ονόματος χώρου, ο καταχωρούμενος έχει την δυνατότητα άμεσης ανανέωσης του ονόματος χώρου για αλλεπάλληλες περιόδους.

15. Πότε και πως μπορώ να ανανεώσω ένα Όνομα Χώρου;
Για την ανανέωση ενός Ονόματος Χώρου απαιτείται υποβολή σχετικής δήλωσης από τον Φορέα στον Καταχωρητή, μέσα στο διάστημα δεκαπέντε ημερών  από την ημερομηνία λήξης. Με την ανανέωση του εκχωρηθέντος Ονόματος Χώρου, ανανεώνεται ταυτόχρονα οποιαδήποτε μορφή του εκχωρηθέντος Ονόματος Χώρου δεσμεύεται αυτόματα καθώς επίσης και οι δεσμευμένες μορφές του εκχωρηθέντος Ονόματος Χώρου που ενεργοποιήθηκαν κατόπιν δηλώσεως του φορέα. Σε περίπτωση που ο Φορέας δεν επιθυμεί την ανανέωση δεσμευμένης μορφής του εκχωρηθέντος Ονόματος Χώρου, η οποία έχει ενεργοποιηθεί κατόπιν δηλώσεως του, οφείλει να δηλώσει, πριν την ανανέωση του ονόματος χώρου, την απενεργοποίηση της εν λόγω μορφής. Η ανανέωση μπορεί να πραγματοποιηθεί αμέσως μετά την αρχική εκχώρηση του ονόματος χώρου και για περισσότερες από της μία περιόδους Εκχώρησης.

16. Πώς μπορώ να μεταβιβάσω ένα Όνομα Χώρου;
Για τη μεταβίβαση ενός Ονόματος Χώρου πρέπει οι ενδιαφερόμενοι (Μεταβιβάζων - Αποκτών ) να υποβάλλουν στον Καταχωρητή δήλωση με την οποία ζητούν τη μεταβίβαση του Ονόματος και να προσκομίζουν επίσης:
Δήλωση του Φορέα-μεταβιβάζοντος ότι μεταβιβάζει το συγκεκριμένο όνομα χώρου στο ενδιαφερόμενο για τη μεταβίβαση πρόσωπο

 • Δήλωση του προσώπου προς το οποίο γίνεται η μεταβίβαση ότι αποδέχεται τη μεταβίβαση.
 • Δήλωση του προσώπου προς το οποίο γίνεται η μεταβίβαση στην οποία δηλώνει ότι 

(α) Τα στοιχεία που δηλώνει με την παρούσα δήλωση είναι αληθή και ακριβή

(β) Δεσμεύει το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο (Μόνο σε περίπτωση νομικών προσώπων)

(γ) σε περίπτωση Ονομάτων Χώρου τρίτου επιπέδου των οποίων μόνο το τρίτο επίπεδο είναι μεταβλητό, φέρει την ιδιότητα που αντιστοιχεί σε φορείς στους οποίους δύναται να εκχωρηθεί το συγκεκριμένο Κοινόχρηστο Όνομα Χώρου που συνθέτει το Μη Μεταβλητό πεδίο

(δ) Ο μέχρι σήμερα Φορέας Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr είναι νομικό πρόσωπο, στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του οποίου Φορέα επέρχομαι σύμφωνα με σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα που επισυνάπτω εν προκειμένω, λόγω π.χ. συγχωνεύσεως δι’ απορροφήσεως, μετατροπής Α.Ε. σε Ε.Π.Ε., απόσχισης κλάδου κ.λπ.

(ε) Σε περίπτωση αλλαγής ονοματεπώνυμου του Φορέα λόγω καθολικής διαδοχής, είμαι νόμιμος κληρονόμος του Φορέα. Εν προκειμένω επισυνάπτω σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα.

 • Τα νόμιμα τέλη και τα επιπλέον τέλη με βάση τον τιμοκατάλογο μας .

Η δήλωση κατατίθεται στα γραφεία μας και αποστέλλεται στην ΕΕΤΤ.

Με τη μεταβίβαση εκχωρηθέντος Ονόματος Χώρου μεταβιβάζεται ταυτόχρονα οποιαδήποτε μορφή του εκχωρηθέντος ονόματος χώρου δεσμεύεται αυτόματα καθώς επίσης και οι δεσμευμένες μορφές του εκχωρηθέντος ονόματος χώρου που ενεργοποιήθηκαν κατόπιν αιτήσεως του φορέα.17. Πώς μπορώ να ζητήσω την μεταβολή των στοιχείων ή της επωνυμίας του φορέα ενός Ονόματος Χώρου;
Υποβάλλετε δήλωση Μεταβολής Στοιχείων ή Δήλωση μεταβολής Επωνυμίας / Ονοματεπωνύμου, συνοδευόμενη από όλα τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα.
Για την μεταβολή των στοιχείων που αφορούν το εκχωρηθέν όνομα χώρου με κατάληξη .gr δεν απαιτείται απόφαση της ΕΕΤΤ. Αντίθετα, η μεταβολή επωνυμίας / ονοματεπωνύμου προϋποθέτει απόφαση της ΕΕΤΤ και αποτελεί χρεώσιμη πράξη.
Ο Φορέας οφείλει να μεριμνά ώστε να κοινοποιεί όλες τις επιγενόμενες μεταβολές εντός 7 ημερών από την μεταβολή των στοιχείων της αίτησής του. Επίσης, η υποβολή δήλωσης μεταβολής επωνυμίας / ονοματεπωνύμου υποβάλλεται από τον Φορέα το αργότερο 30 ημέρες πριν από τη λήξη του ονόματος χώρου.


18. Πώς μπορώ να αλλάξω Καταχωρητή;
Χρειάζεσται τον κωδικό εξουσιοδότησης για το όνομα χώρου. Θα τον πάρετε από τον καταχωρητή που έχει το domain σας. Ή ποβάλλετε δήλωση αλλαγής Καταχωρητή στον Καταχωρητή της αρεσκείας σας.

19. Η δήλωση αλλαγής Καταχωρητή χρεώνεται και από ποιόν;
Από την πλευρά μας ΔΕΝ χρεώνεται.

20. Τι είναι η προσωρινή ενεργοποίηση ενός ονόματος χώρου με κατάληξη .gr;
Από την υποβολή και την πρωτοκόλληση της δήλωσης εκχώρησης στο Μητρώο και υπό την προϋπόθεση ότι η δήλωση εκχώρησης δεν είναι ανυπόστατη και ότι πριν από την δήλωση αυτή δεν προηγείται άλλη κατά την στιγμή υποβολής της για το ίδιο όνομα χώρου, το Μητρώο ενεργοποιεί προσωρινά το Όνομα Χώρου, μέχρι το πέρας πέντε ημερών, στο οποίο υπάρχει δικαίωμα ανάκλησης της δήλωσης καταχώρησης. Το αποκλειστικό δικαίωμα επί του ονόματος χώρου δεν αποκτάται με την προσωρινή ενεργοποίηση.  Τα ονόματα των οποίων το μεταβλητό πεδίο δευτέρου επιπέδου με κατάληξη .gr ταυτίζεται με γεωγραφικό όρο που περιλαμβάνεται στην λίστα γεωγραφικών όρων καθώς και τα ονόματα τρίτου επιπέδου με κατάληξη .gov.gr δεν ενεργοποιούνται προσωρινά.

21. Είναι δυνατή η προσωρινή απενεργοποίηση ενός ονόματος χώρου με κατάληξη .gr;
Ένα όνομα χώρου με κατάληξη .gr απενεργοποιείται προσωρινά σε περίπτωση απόφασης δικαστηρίου εκτελεστής στην Ελλάδα με την οποία επιβάλλεται η προσωρινή αποχή από την χρήση του, μέχρι την έκδοση απόφασης αρμόδιας δημόσιας αρχής ή δικαστηρίου, εκτελεστής στην Ελλάδα ή απόφασης διαιτησίας εκτελεστής στην Ελλάδα.

22. Ποιες πράξεις επί ονομάτων χώρου είναι χρεώσιμες και πόσο κοστίζουν;

Μεταβίβαση ονόματος χώρου
44 Ευρώ + Φ.Π.Α.
Ενεργοποίηση δεσμευμένου ονόματος χώρου
44 Ευρώ + Φ.Π.Α.
Μεταβίβαση εκχωρηθέντος ονόματος χώρου
44 Ευρώ + Φ.Π.Α.
Μεταβίβαση ενεργοποιημένου δεσμευμένου ονόματος χώρου
44 Ευρώ + Φ.Π.Α.
Μεταβολή επωνυμίας / ονοματεπωνύμου φορέα εκχωρηθέντος ονόματος χώρου
44 Ευρώ + Φ.Π.Α.
Μεταβολή επωνυμίας / ονοματεπωνύμου φορέα ενεργοποιημένου δεσμευμένου ονόματος χώρου
44 Ευρώ + Φ.Π.Α.
Ανανέωση εκχωρηθέντος ονόματος χώρου
22 + Φ.Π.Α.
Ανανέωση ενεργοποιημένου δεσμευμένου ονόματος χώρου
22 + Φ.Π.Α.23. Είμαι φορέας ενός ονόματος χώρου. Μπορεί να μου χορηγηθεί βεβαίωση εκχώρησης του εν λόγω ονόματος χώρου και πώς;
Μπορείτε να υποβάλλετε στην ΕΕΤΤ αίτηση χορήγησης βεβαίωσης εκχώρησης ονόματος χώρου με κατάληξη .gr , συνοδευόμενη από:

 • αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του φορέα, εάν είναι φυσικό πρόσωπο,
 • νομιμοποιητικά έγγραφα του νομίμου εκπροσώπου του φορέα, εάν είναι νομικό πρόσωπο (Φ.Ε.Κ. εκπροσώπησης για Α.Ε. και Ε.Π.Ε., δημοσιευμένο καταστατικό για Ε.Ε. και Ο.Ε.).

Η αίτηση υπογράφεται από τον Φορέα του ονόματος χώρου και σε περίπτωση που αυτός είναι νομικό πρόσωπο, από τον νόμιμο εκπρόσωπό του.
Οι αιτήσεις αποστέλλονται στην ΕΕΤΤ είτε ταχυδρομικά, στη διεύθυνση ΕΕΤΤ, Κηφισίας 60. Τ.Κ. 15125, Μαρούσι, είτε με φαξ στο 210-6105049.


24. Πώς μπορώ να μάθω ποιος είναι ο φορέας ενός ονόματος χώρου με κατάληξη .gr;
Σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κανονισμού Διαχείρισης και Εκχώρησης των Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr, τα στοιχεία που περιέχονται στο μητρώο Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr δημοσιοποιούνται κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου, με την επιφύλαξη τυχόν προσωπικών δεδομένων αιτούντων, οι οποίοι έχουν ζητήσει τη μη δημοσιοποίησή τους.
Στην περίπτωση που ο φορέας Ονόματος Χώρου ζητά την απόκρυψη των στοιχείων του, τότε η κοινοποίηση αυτή μπορεί να επιτραπεί μόνο κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, κατά το άρθρο 25 του ν. 1756/1988. Εάν ο φορέας Ονόματος Χώρου δεν ζητά την απόκρυψη των στοιχείων του, η ΕΕΤΤ κοινοποιεί τα εν λόγω στοιχεία κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος.

25. Πώς μπορώ να μάθω εάν ένα όνομα χώρου έχει ενεργοποιηθεί;
Μέσω της Εφαρμογής Αναζήτησης Διαθεσιμότητας Ονόματος Χώρου με κατάληξη . gr (Web Whoisμπορεί κανείς, πληκτρολογώντας ένα όνομα χώρου, να μάθει εάν το εν λόγω όνομα είναι διαθέσιμο για εκχώρηση.


26. Ποιο αποδεικτικό στοιχείο έχω ότι υπέβαλα δήλωση κατοχύρωσης για το συγκεκριμένο όνομα χώρου;
Εντός μιας εργάσιμης ημέρας από  την κοινοποίηση των στοιχείων της Δήλωσης Καταχώρησης στο Μητρώο ο Καταχωρητής υποχρεούται να δώσει στον Καταχωρούμενο αποδεικτικό κατάθεσης της Δήλωσης Καταχώρησης στο οποίο αναγράφεται το δηλωθέν Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr, το Όνομα του Καταχωρούμενου, ο αριθμός πρωτοκόλλου, η ημερομηνία, ώρα και λεπτό της ώρας, υποβολής της Δήλωσης Καταχώρησης όπως αυτά εστάλησαν από το Μητρώο.


27. Άλλαξαν τα στοιχεία εκχώρησης του ονόματος χώρου που έχω στην κατοχή μου. Πρέπει να το δηλώσω;
Οποιεσδήποτε επιγενόμενες μεταβολές τόσο της Επωνυμίας/Ονοματεπωνύμου του Φορέα όσο και των λοιπών στοιχείων καταχώρησης του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr πρέπει να κοινοποιούνται από τον καταχωρούμενο προς τον Καταχωρητή και το Μητρώο, εντός ενός μηνός από την μεταβολή στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην δήλωση του. Σημειώνεται ότι η μη συμμόρφωση με την ανωτέρω υποχρέωση μπορεί να οδηγήσει σε απενεργοποίηση του ονόματος χώρου και μετά από διάστημα τριάντα  (30) ημερών σε διαγραφή του ονόματος χώρου από τον καταχωρούμενο.


 

ΕΙΠΑΝ ΓΙΑ ΕΜΑΣ

Γιάννης Κ.
Εξαιρετικές υπηρεσίες με φανταστική υποστήριξη. Η σχέση ποιότητας και τιμής είναι σίγουρα άριστη. Συνολική βαθμολογία, 10 στα 10.
Κώστας Ι.
Πολύ καλύτεροι από την προηγούμενη εταιρεία φιλοξενίας μου - Μου μετέφεραν επίσης εντελώς δωρεάν όλα τα αρχεία της ιστοσελίδας μου. Πάρα πολύ φιλική υποστήριξη.