Καλέστε  2310 501800

8πμ - 4μμ, Δευτέρα - Παρασκευή

Email  sales@konet.gr

Fax: 2310 537638

Προσωπικά δεδομένα.

Δήλωση περί προστασίας προσωπικών δεδομένων/Eπικοινωνία.

Σας καλωσορίζουμε και χαιρόμαστε για την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας.

Η προστασία της προσωπικής σας ζωής, είναι για εμάς πολύ σημαντική. Αυτό ισχύει φυσικά και για την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας. Για το λόγο αυτό είναι επιθυμία μας να καταστήσουμε διαφανείς τις διαδικασίες επεξεργασίας δεδομένων στην ιστοσελίδα μας. Ακολούθως θα διευκρινίσουμε τις υποχρεώσεις μας προκειμένου να προστατευθούν τα προσωπικά δεδομένα σας και ποια δεδομένα θα συλλέξουμε.

Υποχρεούμαστε να προστατεύσουμε τα δεδομένα των επισκεπτών της ιστοσελίδας μας. Τα καταχωρηθέντα δεδομένα θα διατεθούν σε τρίτους, μόνο κατά τον τρόπο που περιγράφεται στην παρούσα δήλωση. Είναι αυτονόητο ότι δε θα μεταβιβαστούν σε συνεργαζόμενες ή διαφημιστικές εταιρίες δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Παρακρατούμε το δικαίωμα να προσαρμόσουμε χωρίς προηγούμενη αναγγελία, τις διατεθειμένες στην παρούσα δήλωση περί προστασίας προσωπικών δεδομένων πληροφορίες στην εκάστοτε τροποποιημένη νομοθεσία ή νομολογία. Ισχύουσα θεωρείται η εκάστοτε εδώ δημοσιευμένη, επίκαιρη έκδοση.


Αναφορικά με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο ως προς την προστασία προσωπικών δεδομένων

Ο ελληνικός νόμος καθώς και οι ευρωπαϊκές οδηγίες περί επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, προστατεύουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Πρόκειται για δεδομένα που αναφέρονται σε φυσικά πρόσωπα. Δεδομένα που αναφέρονται σε νομικά πρόσωπα δεν υπόκεινται σε αυτή την προστασία. Ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα νοείται κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε φυσικό πρόσωπο, του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί (π.χ. όνομα, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Δεν λογίζονται ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα στατιστικής φύσεως συγκεντρωτικά στοιχεία, από τα οποία δεν μπορούν πλέον να προσδιορισθούν τα υποκείμενα των δεδομένων.


Γενικά

Με τη χρήση της ιστοσελίδας μας συναινείτε στην από πλευράς μας συλλογή συγκεκριμένων δεδομένων. Αντίστοιχα υποχρεούμαστε, να συλλέξουμε μόνο τα απολύτως αναγκαία δεδομένα και να προστατεύσουμε ανά πάσα στιγμή τα προσωπικά σας δεδομένα.

Σε περίπτωση απλής επίσκεψης σας στην ιστοσελίδα μας, δεν συλλέγουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Συνεπώς, μπορείτε να επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα μας, χωρίς να μας ανακοινώνεται ποιος είστε. Λαμβάνουμε γνώση μόνο του ονόματος του παροχέα υπηρεσιών διαδικτύου, τη διεύθυνση ΙΡ (πρωτόκολλο διαδικτύου) που χρησιμοποιείτε για την πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας, την ιστοσελίδα από την οποία μας επισκέπτεσθε και τις ιστοσελίδες που χρησιμοποιείτε σε εμάς. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται για στατιστικούς σκοπούς, προκειμένου να βελτιώνουμε συνεχώς την προσφορά μας. Σε αυτή την περίπτωση παραμένετε ως χρήστης ανώνυμος.

Μόνο εφόσον επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε μια από τις εξατομικευμένες υπηρεσίες μας, όπως να αγοράσετε προϊόντα και υπηρεσίες, στείλετε στην εταιρία μας βιογραφικό ή να στείλετε μέσω της σελίδας επικοινωνίας ένα μήνυμα ή επιθυμείτε να γίνετε συνδρομητής ενημερωτικού δελτίου, σας ρωτούμε για συγκεκριμένα προσωπικά δεδομένα, τα οποία είναι αναγκαία για την εκπλήρωση της υπηρεσίας.


Συλλογή και επεξεργασία μη προσωπικών δεδομένων


Σε κάθε πρόσβαση ενός χρήστη στην ιστοσελίδα μας, συνεπώς σε κάθε ανάκληση ή προσπάθεια ανάκλησης στοιχείων σε αυτό το Server (διακομιστή), καταχωρούνται στοιχεία μέσω αυτής της διαδικασίας σε ένα πρωτόκολλο καταγραφής στοιχείων (αρχείο Log). Αυτά τα δεδομένα δεν είναι προσωπικά. Δεν μπορούμε, ως εκ τούτου, να συμπεράνουμε ποιος χρήστης ανακάλεσε στον υπολογιστή του συγκεκριμένα στοιχεία. Δεν προσπαθούμε, επίσης, να συλλέξουμε αυτές τις πληροφορίες.

Συγκεκριμένα καταχωρούνται μέσω της εκάστοτε ανάκλησης τα ακόλουθα στοιχεία:

  • Όνομα του ανακληθέντος στοιχείου
  • Ημερομηνία και ώρα της ανάκλησης του στοιχείου
  • Μεταδιδόμενος όγκος δεδομένων
  • Μήνυμα εάν η ανάκληση στοιχείων ήταν επιτυχής
  • Μήνυμα ως προς την αιτία της ανεπιτυχούς ανάκλησης στοιχείων
  • Το όνομα του παροχέα υπηρεσιών διαδικτύου (συνεπώς ότι στο αρχείο log που διαθέτουμε καταγράφεται π.χ. ότι ένας χρήστης αναζήτησε την προσφορά μας μέσω του google.com, ωστόσο δεν καταγράφεται ποιος ήταν αυτός ο χρήστης)
  • Εφόσον χρειαστεί το λειτουργικό σύστημα και το λογισμικό σύστημα περιήγησης του υπολογιστή σας
  • καθώς και την ιστοσελίδα από την οποία μας επισκέπτεσθε

Όλα τα ονομαζόμενα δεδομένα, αξιολογούνται για στατιστικούς λόγους από εμάς ή από εντεταλμένα προς παροχή υπηρεσιών πρόσωπα. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται από εμάς, προκειμένου να βελτιώσουμε την ιστοσελίδα μας για εσάς.


Χρήση και μεταβίβαση προσωπικών δεδομένων και δέσμευση σκοπού


Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται μόνο όταν δίδονται από εσάς, για παράδειγμα στα πλαίσια καταχώρησης (π.χ. αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών) σε περίπτωσης ερώτησης μέσω της σελίδας επικοινωνίας ή κατά την online αποστολή βιογραφικού.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, σας προτείνουμε τη δυνατότητα κωδικοποιημένης μετάδοσης των δεδομένων. Η διαδικασία αυτή προστατεύει την επικοινωνία ανάμεσα σε εσάς και τον Webserver (εξυπηρετητή Web) και βοηθάει στην πρόληψη της κατάχρησης δεδομένων από τρίτους. Προς κωδικοποίηση χρησιμοποιείται από εμάς το πρωτόκολλο SSL (Secure Socket Layer), ένα αναγνωρισμένο και ευρέως διαδεδομένο σύστημα στο διαδίκτυο, το οποίο χρησιμοποιούν π.χ. και τράπεζες ή Online-Shops για συναλλαγές μέσω διαδικτύου και το οποίο ισχύει στην εκάστοτε έκδοση του ως ασφαλές.

Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που εμπίπτουν στην ιστοσελίδα μας, συλλέγονται, επεξεργάζονται και χρησιμοποιούνται βάσει των εκάστοτε ισχυόντων ρυθμίσεων αναφορικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μόνο προς το σκοπό των εντεταλμένων από εσάς υπηρεσιών και προς επεξεργασία των ερωτήσεων σας. Στα πλαίσια της επεξεργασίας των ερωτήσεων σας και της χρήσεως από εσάς των υπηρεσιών μας, χρησιμοποιούνται από εμάς εντεταλμένα προς παροχή υπηρεσιών πρόσωπα, τα οποία δεσμεύονται εκ συμβάσεως ως προς τη διατήρηση της παρούσας δήλωσης περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαβιβαστούν σε τρίτους μόνο κατόπιν ρητής έγκρισής σας και εφόσον αυτοί οι αποδέκτες υποχρεώθηκαν έναντι ημών στη διατήρηση των ισχυόντων ρυθμίσεων αναφορικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Έπειτα μπορείτε να αποφασίσετε εάν εγκρίνετε ή όχι την προώθηση των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτους. Μια επεξεργασία ή χρήση των δεδομένων σας για συμβουλευτικούς σκοπούς, διαφήμιση και έρευνα αγορά, διενεργείται εφόσον εγκρίνετε ρητά αυτούς τους σκοπούς. Επεξεργασία των δεδομένων σε χώρες εκτός Ε.Ε. δεν λαμβάνει χώρα.

ΕΙΠΑΝ ΓΙΑ ΕΜΑΣ

Γιάννης Κ.
Εξαιρετικές υπηρεσίες με φανταστική υποστήριξη. Η σχέση ποιότητας και τιμής είναι σίγουρα άριστη. Συνολική βαθμολογία, 10 στα 10.
Κώστας Ι.
Πολύ καλύτεροι από την προηγούμενη εταιρεία φιλοξενίας μου - Μου μετέφεραν επίσης εντελώς δωρεάν όλα τα αρχεία της ιστοσελίδας μου. Πάρα πολύ φιλική υποστήριξη.